Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Microsoft

Müşteri ve İş Ortakları İlişkileri Vizyonumuz
* Müşteri ve İş Ortaklarımıza değer katacak deneyimler yaşatmak; gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını mümkün kılmak
* Hizmet verdiğimi tüm Müşteri ve İş Ortaklarımızı en yüksek düzeyde memnuniyetlerini sağlamak

Müşteri ve İş Ortakları İlişkileri Misyonumuz
Müşteri ve İş Ortakları İlişki Yönetimi (Customer and Partner Experience - CPE); ürün ve hizmetlerimizle, dinleme ve ihtiyaçlara yanıt verme yöntemlerimizle, ve Microsoft ile iş yapmayı kolaylaştıran yaklaşımlarımızla, müşteri ve iş ortaklarımızın memnuniyetini sürekli olarak en yüksek düzeyde tutmayı amaçlamaktadır.

CPE Stratejisi, müşteri ve iş ortaklarımızın memnuniyetini artırmak ve süreç iyileşmelerinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla bir "dinleme" ve "sorumluluk" kültürü oluşturmayı içermektedir; bu yüzden bu alanda daima kat edilecek yolun olduğuna inanmaktayız. Müşteri odaklı yaklaşımlar, şirket çapındaki günlük iş süreçlerine ve ölçümleme yöntemlerine entegre edilmelidir; böylece müşterilerimizin yaşadığı uçtan uca deneyimi, gelen diğer tüm geri bildirimlerle birlikte etkin bir şekilde harmanlayabilir, gelişme kat edilmesi gereken alanları belirleyebilir ve bu alanlardaki projeleri hayata geçirebiliriz. Microsoft'un müşteri ve iş ortaklarına etkili deneyimler yaşatmasında ortaya çıkan sıkıntılar ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

Ürün güvenilirliği, güvenlik, yükseltmeler ve uyumluluk konularında yaşanan sıkıntılar
Dinleme ve yanıt verme becerimiz
Microsoft ile iş yapma zorluğu ve yeterli seviyede destek alma
Müşteri güveni etrafında toplanan zayıf algılar (özellikle ihtiyaçlarına önem vermemiz hususunda)

CPE stratejimizi Müşteri ve İş Ortaklarımızdan gelen geri bildirimler ile uyumlu hale getirmek, müşteri ve iş ortaklarımıza mükemmel deneyimler yaşatabilmemizde kritik öneme sahiptir. Müşteri ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını dinlemeli, anlamalı ve bu ihtiyaçlara yanıt olacak çözümler geliştirmeli, etkili değer önermeleri sunmalı, güvene dayalı ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz.

Daha fazla müşteri ve iş ortağı odaklı bir şirket olma yolundaki yolculuğumuza devam ederek, sadece kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmayla kalmamalı; aynı zamanda daha basit, daha anlamlı ve daha tutarlı uçtan uca deneyimler yaratmalıyız. Güven duygusunun, şirket olarak dinleme ve yanıt verebilme becerimizin, birlikte iş yapma kolaylığımızın ve ürün kalitesiyle ürün değerinin yarattığı tekrarlanan olumlu deneyimlerin bir sonucu olarak kazanılacağına inanmaktayız.